Sotahuuto 2017 - Viides tiedote: Sääntömuutokset

Valvojat: RobertHatt, Princeps, Tyrisalthan

Princeps
Nostoväki
Viestit: 2
Liittynyt: Torstai, 01.09.2016 23:24

Sotahuuto 2017 - Viides tiedote: Sääntömuutokset

Viesti Kirjoittaja Princeps » Torstai, 04.05.2017 21:24

Sotahuudon väelle tiedoksi

Tässä tiedotteessa julkaisemme vuoden 2017 Sotahuudon sääntömuutokset!
Jokainen käsittelyssä ollut sääntömuutosehdotus esitellään. Sääntömuutosehdotuksen jälkeen ilmoitetaan vuoden 2017 sääntömuutoksia varten perustetun sääntömuutostyöryhmän ja Sotahuudon hallituksen kokouksessa 4/2017 ehdotuksesta tekemä päätös. Päätöksiä seuraavat perustelut.

tl;dr : Vuonna 2017 Sotahuudon sääntöihin ei tule muutoksia lukuunottamatta jo aiemmin vuoden 2015 muotoiluun muutettua kilpisääntöä.

Käsittelyprosessista:

Vuonna 2017 sääntömuutosten käsittelyssä tapahtui jonkinverran muutosta edeltäviin vuosiin verrattuna. Tänä vuonna sääntömuutosehdotukset ruodittiin kahdessa vaiheessa. Ensimmäisenä kaikki ehdotukset kävi läpi varta vasten niitä käsittelemään perustettu sääntömuutostyöryhmä. Ryhmä koostui joukosta pitkän linjan boffaajia lukuisista eri sotahuutoryhmistä, jotka ilmoittautuivat vapaaehtoisiksi ruotimaan muutosehdotukset läpi omalla kompentenssillaan.

Toisessa vaiheessa Sotahuuto ry:n hallitus kerääntyi kokoustamaan ja äänestämään sääntömuutosehdotuksista. Jokainen ehdotus alustettiin esittelemällä sääntömuutostyöryhmän perustelut ja ehdotus kyseisen muutosehdotuksen hyväksynnästä tai hylkäämisestä. Tämän jälkeen hallituksen jäsenet kävivät oman keskustelun muutosehdotuksesta ja äänestivät hyväksynnän ja hylkäämisen puolesta.

Sääntömuutostyöryhmän ja Sotahuuto ry:n hallituksen näkemykset muutosehdotuksista kohtasivat toisensa kautta linjan. Yleisesti ottaen työryhmän panos ja perustelut toivat merkittävän lisän muutosehdotusten käsittelyyn ja sitä tullaan toivottavasti hyödyntämään myös tulevaisuudessa.


1.) Kahdenkädenmiekkojen ja buttspikejen vaahtomuovikärjen minimiksi 10 cm

Sääntöjen kohta 3.2.5. Miekat muutetaan muotoon:
110 cm pituuden ylittävän miekan pistokärjen vaahtomuovin tulee olla vähintään 10 cm pitkä tulppauksen lisäksi.

Sääntöjen kohta 3.2.1. Lähitaisteluaseiden käyttö ja yleiset säädökset muutetaan muotoon:
Yli 150 cm pitkissä aseissa saa käyttää vain pistämiseen käytettävää peräpiikkiä. Aseen peräpiikki on pistokärki, jonka vaahtomuovin pituus tulee olla vähintään 10 cm tulppauksen lisäksi.

Päätös:
Ehdotus hylätään

Perustelut:
Tämä ehdotus herätti tämän vuoden sääntömuutosehdotuksista eniten keskustelua. Ehdotus hylättiin tärkeimpinä perusteina ensinnäkin Sotahuudon sääntöjen pitäminen mahdollisimman selkeinä ja yksinkertaisina. Jos ehdotus olisi hyväksytty olisi sääntöjen yhdenmukaisuuden mukaan ollut perusteltua laskea kaikkien alle 180 cm mittaisten aseiden kärkien ja buttspikejen pehmustevaatimus 10 cm:iin. Tämä siksi, että Sotahuudon säännöissä ei ole eroa esimerkiksi kahden- ja yhdenkädenmiekkojen välillä. Sääntömuutoksen hyväksyminen olisi vaatinut laajahkoa sääntöjen uudelleenkirjoittamista eri asetyypeille, jonka nähtiin luovan enemmän ongelmia kuin hyvää.

Toinen keskeinen syy oli turvallisuusnäkökulma. Pistokärjen minimin laskeminen nykyisestä 12 cm:stä 10 cm:iin ei katsottu tuovan merkittävää lisää aseiden turvallisuuteen. Toisaalta 10 cm pistokärkiminimi herätti itsessään muutamia kysymyksiä sen turvallisuudesta.

2) Kilven minimi-halkaisijaksi 40cm

Sääntöjen kohtaan 4.2. Kilvet lisätään teksti:
”Kilven halkaisijan on oltava vähintään 40cm.”

Päätös:
Ehdotus hylätään

Perustelut:
Kilven minihalkaisijan lisäämistä sääntöihin ei nähty tarpeelliseksi. Pienen kilven antaman vähäisen suojan nähtiin kompensoivan tarpeeksi sen antamaa hyötyä vähäisenä liikkumishaittana.

Muita perusteluja olivat muunmuassa sääntöjen tulkinnan pitäminen helppona asetarkastajille ja se, että hyväksyttäessä jo olemassaolevista kilpimalleista tulisi sääntöjenvastaisia.

3) 0,8mm titaanin salliminen panssarimateriaalina

Sääntöjen kohdan 4.3.2. Haarniskatyypit ja niitä koskevat säädökset osa rengaspanssareista muutettaisiin muotoon:

”Levypanssari on valmistettu metallista. Levypanssarin osan tulee olla paksuudeltaan vähintään 1 mm, mikäli se on yhtenäistä muotoon pakotettua osaa tai useita mutta päällekkäisiä osia ja materiaalina on teräs tai pronssi. Vastaavan alumiinisen materiaalin tulee olla vähintään 2,5 mm paksua, ja titaanin 0,8mm paksua.”

Päätös:
Ehdotus hylätään

Perustelut:
Huippukevyttä (ja epähistoriallista) panssarointia ei nähdä hyvänä suuntana sotahuutoskenelle. Hyväksyttäessä ehdotus 0,8 millimetrin titaanipanssari olisi kaikista Sotahuudon panssareista kevein.

Sotahuuto 2017 järjestäjien lisäys:

Sääntömuutostyöryhmä ja Sotahuuto ry:n hallitus huomioi sääntömuutosehdotusta käsitellessä, että titaanipanssareita löytyy skenestä ja niitä luonnollisesti halutaan käyttää.

Siispä sääntömuutostyöryhmän ehdotuksesta: käytettäessä titaanipanssareita esimerkiksi gambesonin tai muun painoa lisäävän panssaroinnin kanssa, tarjoamme Sotahuuto 2017:ssa mahdollisuutta erillistarkistaa ne pääpanssaritarkastajalla. Näinollen 0,8mm:n titaanipanssareita saa käyttää yhdessä muun painoa lisäävän panssaroinnin kanssa pääpanssaritarkastajan hyväksynnällä.

4) Turvallisuussääntöjä varsijousiin:
Tehdään sääntöjen kohtaan 3.3.4. Varsijouset seuraava lisäys:

”Varsijousessa ei saa olla teräviä osia. Kaaren päät tulee pehmustaa vähintään 10mm paksulla ja 50mm leveällä solumuovilla, joka yltää 30mm kaaren pään yli.”

Päätös:
Ehdotus hylätään

Perustelut:
Varsijouset nähtiin kuuluvan samaan kastiin jousien kanssa. Ne eivät ole lähitaisteluaseita, eikä niillä missään tapauksessa ole tarkoitus joutua kontaktiin. Kaikkea ei ole myöskään mahdollista pehmustaa. (Tästä johtuen varsijousen käyttäjältä odotetaan myös järkeä ja tarkkuutta aseensa käsittelyssä.)

Yleisesti ottaen Sotahuudossa pehmustettuja ovat aseet ja objektit, joilla on selkeästi mahdollisuus tai tarkoitus joutua fyysiseen kontaktiin. Näitä ovat esimerkiksi miekat, kilvet ja taisteluliput. Varsijouset eivät kuulu tähän ryhmään.

5) Kilven minimi-halkaisijaksi 30cm

Ehdotus on sama, kuin kohdassa 2 sillä erolla, että ehdotus kilven minikooksi oli 30cm.

Päätös ja perustelut ovat ehdotuksen kohdalla samat, kuin kohdassa 2.

6) Keihäiden maksimipituudeksi 4 metriä

Sääntöjen kohdan 3.2.2. Keihäät keihäiden pituutta käsittelevä kohta:
”4 m kokonaispituuden ylittävissä keihäissä sallitaan koeluontoisesti ulkohalkaisijaltaan 30 mm vahvuista lasikuituputkea. Kaikki keihäät joissa on käytetty 30 mm vahvuista lasikuituputkea runkomateriaalina: tulee tarkistuttaa pääasetarkastajalla.”

muutettaisiin muotoon:
”Keihäiden maksimipituus on 4 metriä.”

Päätös:
Ehdotus hylätään

Perustelut:
Yli neljä metriä pitkissä keihäiden ei nähty olevan tehokkuudeltaan tai turvallisuudeltaan sellaisia, että niiden käyttö tulisi kieltää.

Tehokkuusnäkökulmasta yli neljän metrin keihäissä tulee vastaan fysiikan rajat. Pitkää ulottuvuutta kompensoi tarpeeksi niiden raskaus ja hitaus.

Turvallisuusnäkökulmaa ei pidetty relevanttina syynä rajoittamiselle, koska kaikki keihäät tarkistetaan joka tapauksessa ennen tapahtumaa. Asetarkastajien tehtävänä on tarkastaa ja kieltää liian joustavat (tai muulla tavoin vialliset) keihäät. Keihäiden joustavuudelle on puolestaan olemassa jo kriteerit Sotahuudon säännöissä.

Lisäksi jos pituusrajoitus hyväksyttäisiin suuri joukko jo olemassaolevia aseita muuttuisi käyttökelvottomiksi.

Palaa sivulle “Ilmoitukset”